Fundusz stypendialny
im. Piotra kołodzieja

Podstawowe informacje

Czyli kto może ubiegać się o stypendium

Uczeń II klasy

I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Średnia

Średnia ocen za poprzedni rok szkolny nie niższa niż 4.0 lub udokumentowane szczególne osiągnięcia

Fundusz

Jest częścią działań statutowych Stowarzyszenia Razem Łatwiej.
Historia

Został powołany w 2016 roku dla upamiętnienia tragicznie zmarłego skarbnika Stowarzyszenia - Piotra Kołodzieja

Fundusz przyznaje stypendia dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni, którego absolwentem był Piotr. Chcemy w ten sposób doceniać zaangażowanie uczniów I Liceum w działania społeczne i charytatywne.

Środki zgromadzone w ramach Funduszu pochodzą od prywatnych Darczyńców, którzy w ten sposób chcą upamiętnić Piotra.

Aktualności